फॅक्टरी टूर

कारखाना-1
कारखाना -2
कारखाना दृश्य(2)
प्रदर्शन हॉल-1
प्रदर्शन हॉल 1

प्रदर्शन हॉल

प्रदर्शन हॉल-2

चाचणी आणि QC

मीठ फवारणी चाचणी
चाचणी आणि QC-4
उत्पादन प्रक्रिया-1
उत्पादन प्रक्रिया-2

उत्पादन प्रक्रिया

कार्यशाळा

कार्यशाळा-4
कार्यशाळा-5
कार्यशाळा-3
कार्यशाळा-2
कार्यशाळा-1